Νομικές πληροφορίες & Δικαιοδοσία 

 

Επωνυμία & Διεύθυνση 

Lion Rental Μ.A.E. – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική & Τουριστική Εταιρεία Εκμ/σεως Οχημάτων, Μοτοσικλετών, Σκαφών και Μηχανημάτων
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – Μαρούσι 15123

Έδρα 

Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 – Μαρούσι 15123

Επικοινωνία 

Τηλ.: 210 6293500 

Fax: 210 5777501

Email: customer.service@sixt.gr 

Λοιπές πληροφορίες 

ΑΡ. Γ.Ε. ΜΗ.: 003100501000

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ.: 0260Ε81000458300

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

GR094505388

Διευθύνων Σύμβουλος  

Πάρης Κυριακόπουλος

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας(Copyright) 

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά και οποιαδήποτε άλλο αρχείο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην e-Sixt GmbH & Co. KG, Pullach. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της e-Sixt GmbH & Co. KG. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της e-Sixt GmbH & Co. KG.

 Αποποίηση ευθύνης 

Παρά τον προσεκτικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Οι διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοτόπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.