Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Karlstad Airport Ενοικίαση οχήματος

Karlstad Airport


Δευτέρα 07:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Karlstad Flygplats
665 21 Karlstad

Τηλέφωνο:
+46-54-156030
Fax:
+46-54-221269