Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Ανακαλύψτε τους πιο όμορφους προορισμούς με την συντροφιά της SIXT.


Karlstad


Δευτέρα 07:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Säterivägen 24
653 41 Karlstad

Τηλέφωνο:
+46-54156030
Fax:
+46-54221269

Karlstad Central Train Station


Δευτέρα 07:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Karlstad Centralstation
665 25 Karlstad Central Train Station

Τηλέφωνο:
+46-54-156030
Fax:
+46-54-221269

Karlstad Airport


Δευτέρα 07:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Karlstad Flygplats
665 21 Karlstad Airport

Τηλέφωνο:
+46-54-156030
Fax:
+46-54-221269