Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Örebro Airport Ενοικίαση οχήματος

Örebro Airport


Δευτέρα 07:00 - 18:00

Τρίτη 08:00 - 18:00

Τετάρτη 08:00 - 18:00

Πέμπτη 08:00 - 18:00

Παρασκευή 08:00 - 18:00

Örebro Flygplats
702 17 Örebro

Τηλέφωνο:
+46-19-101150
Fax:
+46-19-320038