Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Katowice Centre/Novotel Ενοικίαση οχήματος

Katowice Centre/Novotel


Δευτέρα 10:00 - 16:00

Τρίτη 10:00 - 16:00

Τετάρτη 10:00 - 16:00

Πέμπτη 10:00 - 16:00

Παρασκευή 10:00 - 16:00

Al. Rozdzienskiego 16
40-202 Katowice

Τηλέφωνο:
+48-661995869
Fax:
+48-327827921