Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Ανακαλύψτε τους πιο όμορφους προορισμούς με την συντροφιά της SIXT.


Ryde


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 08:00 - 12:00

Κυριακή 08:00 - 12:00

Αργίες 08:00 - 12:00

26 Constitution Road
2112 Ryde

Τηλέφωνο:
+61-298163626

Campbelltown


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

57 Blaxland Road
2560 Campbelltown

Τηλέφωνο:
+61-246267005
Fax:
+61-246281597

Brookvale


Δευτέρα 08:00 - 17:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Σάββατο 08:00 - 12:00

Κυριακή 08:00 - 12:00

Αργίες 08:00 - 12:00

762 Pittwater Road
2100 Brookvale

Τηλέφωνο:
+61-299415688
Fax:
+61-294415699

Smithfield Hub


Δευτέρα 07:30 - 16:30

Τρίτη 07:30 - 16:30

Τετάρτη 07:30 - 16:30

Πέμπτη 07:30 - 16:30

Παρασκευή 07:30 - 16:30

32 Victoria Street
2164 Smithfield Hub

Τηλέφωνο:
+61-289991473

Castle Hill


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

21 Victoria Ave
2154 Castle Hill

Τηλέφωνο:
+61-283796665

Penrith


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

556 High Street
2750 Penrith

Τηλέφωνο:
+61-247312038
Fax:
+61-247312906

Blacktown


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

77 Richmond Road
2148 Blacktown

Τηλέφωνο:
+61-298316885
Fax:
+61-298313567

Caringbah Customer Hub


Δευτέρα 08:00 - 17:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

7/11 Parraweena Rd
2229 Caringbah Customer Hub

Τηλέφωνο:
+61-295418900
Fax:
+61-295418999

Smithfield


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

641-645 The Horsley Drive
2164 Smithfield

Τηλέφωνο:
+61-289991473

Artarmon Hub


Δευτέρα 08:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 16:00

Τετάρτη 08:00 - 16:00

Πέμπτη 08:00 - 16:00

Παρασκευή 08:00 - 16:00

8/43 Herbert St
2064 Artarmon Hub

Τηλέφωνο:
+61-292002660

Narellan


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

31 The Old Northern Rd
2567 Narellan

Τηλέφωνο:
+61-433959258

Marrickville Customer Hub


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

8 Carrington Road
2204 Marrickville Customer Hub

Τηλέφωνο:
+61-296999555

Sydney Airport


Δευτέρα 07:00 - 22:30

Τρίτη 07:00 - 22:30

Τετάρτη 07:00 - 22:30

Πέμπτη 07:00 - 22:30

Παρασκευή 07:00 - 22:30

Σάββατο 08:00 - 16:00

Κυριακή 07:00 - 22:30

Αργίες 07:00 - 22:30

Departure Plaza
2020 Sydney Airport

Τηλέφωνο:
+61-295821762

Liverpool


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

300 Hume Hwy
2170 Liverpool

Τηλέφωνο:
+61-296022621
Fax:
+61-296015784

Parramatta


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

182 Parramatta Road
2142 Parramatta

Τηλέφωνο:
+61-296822800
Fax:
+61-296374481

Castle Hill Motorserve Hub


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

5 Hoyle Avenue
Building A
2154 Castle Hill Motorserve Hub

Τηλέφωνο:
+61-283796665

Brookvale/The Hub


Δευτέρα 08:00 - 15:30

Τρίτη 08:00 - 15:30

Τετάρτη 08:00 - 15:30

Πέμπτη 08:00 - 15:30

Παρασκευή 08:00 - 15:30

134/140 Old Pittwater Rd
2100 Brookvale/The Hub

Τηλέφωνο:
+61-299415688
Fax:
+61-294415699

Carlton


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

249 West Street
2218 Carlton

Τηλέφωνο:
+61-295470676
Fax:
+61-295470659

Caringbah


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

60-62 Captain Cook Drive
2229 Caringbah

Τηλέφωνο:
+61-295418900
Fax:
+61-295418999

Prestons Customer Hub


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Unit 3 28 Bernera Road
2170 Prestons Customer Hub

Τηλέφωνο:
+61-296022621

Sydney City


Δευτέρα 07:30 - 16:00

Τρίτη 07:30 - 16:00

Τετάρτη 07:30 - 16:00

Πέμπτη 07:30 - 16:00

Παρασκευή 07:30 - 16:00

Σάββατο 07:30 - 11:30

Κυριακή 07:30 - 11:30

Sir John Young Crescent
Domain Car Park
2011 Sydney City

Τηλέφωνο:
+61-292212231
Fax:
+61-283746188

Artarmon


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:00

Κυριακή 07:30 - 12:00

Αργίες 07:30 - 12:00

8-10 Cleg Street
2064 Artarmon

Τηλέφωνο:
+61-292002660

Hornsby


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:00

Κυριακή 07:30 - 12:00

Αργίες 07:30 - 12:00

55 Jersey Street
2077 Hornsby

Τηλέφωνο:
+61-294507688
Fax:
+61-294507699

Seven Hills Customer Hub


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

1/167 Prospect Highway
2147 Seven Hills Customer Hub

Τηλέφωνο:
+61-404000508

Revesby


Δευτέρα 07:30 - 17:00

Τρίτη 07:30 - 17:00

Τετάρτη 07:30 - 17:00

Πέμπτη 07:30 - 17:00

Παρασκευή 07:30 - 17:00

Σάββατο 07:30 - 12:30

Κυριακή 08:00 - 12:30

Αργίες 08:00 - 12:00

2-4 Marigold Street
2212 Revesby

Τηλέφωνο:
+61-287090700
Fax:
+61-297086194

Αλεξάνδρεια


Δευτέρα 07:00 - 18:00

Τρίτη 07:00 - 18:00

Τετάρτη 07:00 - 18:00

Πέμπτη 07:00 - 18:00

Παρασκευή 07:00 - 18:00

Σάββατο 07:00 - 18:00

Κυριακή 07:00 - 14:00

Αργίες 07:00 - 14:00

532 Gardeners Road
2020 Αλεξάνδρεια

Τηλέφωνο:
+61-296999555
Fax:
+61-296901071