Παράδοση στον ίδιο σταθμό

 x 

Karlstad Ενοικίαση οχήματος

Karlstad


Δευτέρα 07:00 - 16:00

Τρίτη 08:00 - 17:00

Τετάρτη 08:00 - 17:00

Πέμπτη 08:00 - 17:00

Παρασκευή 08:00 - 17:00

Säterivägen 24
653 41 Karlstad

Τηλέφωνο:
+46-54156030
Fax:
+46-54221269