Αίτηση Μακροχρόνιας μίσθωσης. Σας ενδιαφέρει.

 

Όνομα και προσωπική διεύθυνση Στοιχεία εταιρίας
Φύλο* :   Όνομα εταιρίας* :
Τίτλος* :   Τηλέφωνο
Επικοινωνίας*:
Όνομα* :   Νομική υπόσταση* :
Επώνυμο* :   Διευθύνων Σύμβουλος :
Διεύθυνση* :   Διεύθυνση* :
Πόλη* :   TK* :
TK* :   Χώρα* :
Προσωπικό τηλ. :   Τηλέφωνο εταιρίας :
Email :   Email :
 
Πληροφορίες Μίσθωσης
Μοντέλο Αυτοκινήτου* :    
Τύπος Αυτοκινήτου* :  
Διάρκεια Μίσθωσης :  
Με Δικαίωμα
εξαγοράς;
 
Με Συντήρηση;  
(*) Υποχρεωτικά πεδία.
Αποστολή