Νομικά θέματα περιορισμού ευθύνης

Όνομα και διεύθυνση Λάιον Ρένταλ Α.Ε.
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Λ. Κηφισιού 138-140
121 31 Περιστέρι, Αθήνα
Επικοινωνία

Τηλ: 0030 210 57 70 006
Fax: 0030 210 57 77 501
E-Mail: reservations@sixt.gr / sixtsales@sixt.gr

Έδρα εταιρείας
Λ. Κηφισού 138-140
121 31 Περιστέρι, Αθήνα
   
Ιδιοκτήτης ιστοσελίδας
Λάιον Ρένταλ Α.Ε.
Δημιουργικό
OΤΕ Α.Ε.

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.sixt.gr λειτουργεί υπό την διαχείρηση της Lion Rental A.E., αποκλειστικής δικαιοδόχου του ονόματος Sixt στην Ελλάδα, εταιρίας που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και εδρεύει στο Περιστέρι, Λ. Κηφισού 138-140.
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες αυτές καθώς καιγια τις τιμές και των όρων αυτών (Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν μόνο για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας)

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και οθονών καθώς και κάθε είδους υλικό και πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Lion Rental A.E. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Lion Rental A.E. δεν επιτρέπεται η εν μέρει ή εξ ολοκλήρου αντιγραφή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού της ιστοσελίδας ή του πηγαίου κώδικά της. Ωστόσο, τα περιεχόμενα μπορούν να εκτυπωθούν για προσωπική μη εμπορική χρήση του επισκέπτη. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθήνα).

Ακριβής και πλήρης ενημέρωση – Περιορισμοί Ευθύνης

Η Lion Rental A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας να είναι ακριβείς και να συνάδουν με τα τελευταία δεδομένα. Ωστόσο, η Lion Rental A.E. δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.
Η Lion Rental A.E. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπεία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των παραπάνω όρων από την Lion Rental A.E. ή τους υπαλλήλους αυτής.
Η Lion Rental A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.
Η Lion Rental A.E. μπορεί να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την αποτελεσματική επίτευξη ορισμένων υπηρεσιών είναι απαραίτητο οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται «προσωπικού χαρακτήρα».
Η διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν 2472/1997, Ν 2779/99, ΠΔ 207/1998, ΠΔ 79/2000 και άρθρο 8 Ν 2819/2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)
Η Lion Rental A.E. με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες αρχές).
Σημείωση: Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν είναι επιτρεπτή.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων

Η Lion Rental A.E. τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένο μέλος. Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή την διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Η Lion Rental A.E. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαγραφούν οι πληροφορίες αυτές από τα αρχεία της.
Η Lion Rental Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί και να ελέγχει τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους χρήστες και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Lion Rental A.E. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν ξεχωριστούς όρους εμπιστευτικότητας και για τον λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να τους ελέγξει πριν κάνει χρήση τους. Σε καμία περίπτωση η Lion Rental A.E. δε φέρει ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας καθώς και των περιεχομένων τους και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, μπορεί να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μικρά προγράμματα γνωστά ως cookies. Αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπουν την πρόσβαση της Lion Rental A.E. στα αρχεία του υπολογιστή και δεν χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών.
Οι περισσότεροι οδηγοί πλοήγησης (internet browsers) δίνουν την δυνατότητα να διαγράψει ο χρήστης αυτά τα προγράμματα πριν ακόμη αποθηκευτούν στην μνήμη του υπολογιστή.

Κράτηση

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Lion Rental A.E. να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Επιβεβαίωση κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ο χρήστης θα λάβει από την Lion Rental A.E. επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) εντός τριών ημερών. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει αμέσως την ορθότητα όλων των στοιχείων της επιβεβαίωσης. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω πιστωτικής κάρτας
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. 
Η Sixt Ελλάδος δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard και τις Sixt Cards. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας και μόνο, δεκτές γίνονται οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες όλων των Visa, Mastercard, Maestro, Electron, American Express. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά και για ενοικιάσεις κατηγορίας αυτοκινήτων άνω των MCMR, EDMR, CCMR, CDMR η Sixt διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του τμήματος Κρατήσεων, την προπληρωμή ενοικίασης είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει, πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.  
Για τις κρατήσεις προσφορών (Early Bird), υποχρεωτικά ο τρόπος πληρωμής γίνεται μόνο με την χρήση πιστωτικής κάρτας.
Σημ.: Δεν γίνεται δεκτή η Visa Electron για οποιαδήποτε συναλλαγή σε υποκατάστημα
 
Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εξόφλησης μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που του ανακοινώνονται μετά από αίτημά του.

Μετρητά

Ο χρήστης δύναται να εξοφλήσει το συνολικό κόστος ενοικίασης τοις μετρητοίς.
Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής είτε μετρητοίς είτε με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης, είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα για λόγους εγγύησης (π.χ. διαφορά βενζίνης, ζημιά κλπ).

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Lion Rental A.E. δικαιούται να ζητήσει από τον χρήστη ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10,00 ευρώ συν ΦΠΑ ανά κράτηση. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην: Lion Rental A.E., Λ. Κηφισού 138-140, 121 31 Περιστέρι ή στο φαξ: 210 57 77 501 ή στο email: reservations@sixt.gr

No-show

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Lion Rental A.E. θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. H Lion Rental Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον χρήστη με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Απόρριψη κράτησης

Η Lion Rental A.E. διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης εντολών για κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Γενικές Διατάξεις

Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Τράπεζα ALPHA BANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντάς σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, δίνετε την εντολή να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία της εντολής από την ALPHA BANK, και το ποσό της χρέωσης θα αποτελεί καταβολή έναντι της αξίας μίσθωσης του αυτοκινήτου που αναφέρεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο και με δική της ευθύνη, η Lion Rental A.E. δεν μπορέσει να κάνει αποδεκτή την κράτηση, τότε το ποσό χρέωσης επιστρέφεται στην ίδια κάρτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης με δική του ευθύνη ακυρώσει την κράτηση, τότε από το ποσό της επιστροφής παρακρατείται το ακυρωτικό τέλος που προβλέπεται παραπάνω.
Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η ALPHA BANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL από την Geotrust (Secure Socket Layer). Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία. Οι συναλλαγές με Visa και MasterCard έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης 3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode).
Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο  λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της  επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων, που παρέχεται από τη Google, Inc ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το cookie για τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της IP σας διεύθυνσης) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήση σας της ιστοσελίδας, συνδιάζοντας τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα πρόσωπα όταν απαιτείται αυτό από το νόμο, ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δε θα συνδέσει την IP σας διεύθυνση με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Google κατά τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο και σκοπό.